Feynmanova metoda učenja – kako možemo koristiti ovu tehniku?

naočale i knjiga za učenje

Feynmanova metoda učenja je sistem za efikasno usvajanje i razumijevanje informacija, nazvan po Richardu Feynmanu, poznatom fizičaru i nobelovcu.

Tehnika se temelji na četiri osnovna koraka koja potiču duboko razumijevanje materije (1).

1. Odabir koncepta/teme/sadržaja

Odabir koncepta, teme, sadržaja ili materijala koji je potrebno naučiti, je prvi korak u Feynmanovoj metodi učenja, a uključuje odabir specifične teme ili pojma koji želite razumjeti i naučiti.

 • Definirajte koncept jasno i precizno: Prije nego što počnete s učenjem, važno je jasno definirati što točno želite naučiti. Napišite definiciju ili opis koncepta vlastitim riječima. Ako je moguće, navedite pitanja koja želite odgovoriti ili ciljeve koje želite postići kroz učenje tog koncepta.
 • Razdvojite na manje dijelove: Ako je materijal širok ili složen, razbijte ga na manje, upravljive dijelove. To će vam pomoći da se fokusirate na jedan segment u jednom trenutku, olakšavajući razumijevanje i omogućavajući vam da postupno gradite svoje znanje.
 • Istražite izvore informacija: Prije nego što se duboko zaroni u učenje, identificirajte pouzdane izvore koji pokrivaju vaš materijal. To mogu biti knjige, akademske studije, online predavanja ili čak razgovori s ekspertima u tom području. Odabir kvalitetnih izvora ključan je za točno i temeljito razumijevanje.
 • Postavite temelje znanja: Ako tema zahtijeva razumijevanje osnovnih principa ili prethodnih znanja, pobrinite se da ih prvo naučite. Ovo može uključivati pregledavanje osnovnih koncepta ili učenje vještina potrebnih za razumijevanje složenijih tema.
 • Odredite ciljeve učenja: Postavite specifične, mjerljive, ostvarive, relevantne i vremenski ograničene (SMART) ciljeve za svoje učenje. To vam može pomoći da ostanete fokusirani i motivirani te da pratite svoj napredak.

2. Pokušaj objasniti kao da ga učiš nekome drugome

Ovaj korak u Feynmanovoj tehnici učenja je ključan za duboko, ali jasno razumijevanje materije.

 • Odaberite svoju “publiku”: Zamislite da objašnjavate koncept prijatelju, članu obitelji ili čak imaginarnom slušatelju koji nema nikakvo predznanje o temi. Ovo vam pomaže prilagoditi jezik i pristup tako da bude jasan i razumljiv.
 • Koristite jednostavan jezik: Izbjegavajte stručni žargon i komplicirane izraze. Cilj je da vaše objašnjenje teme bude pristupačno nekome tko se prvi put susreće s tim. Ako morate koristiti stručne termine onda ih objasnite jednostavnim riječima.
 • Upotrijebite primjere i analogije: Primjeri iz stvarnog života i analogije mogu učiniti složene koncepte lakšima za razumijevanje. Pokušajte pronaći sličnosti sa situacijama ili objektima s kojima je vaša definirana “publika” već upoznata.
 • Razbijte proces na korake: Ako objašnjavate proces ili koncept koji uključuje više koraka ili komponenti, onda ga razdvojite na manje, lakše shvatljivije dijelove. Ovo znatno olakšava praćenje i razumijevanje.
 • Pitajte se i odgovarajte na pitanja: Dok objašnjavate, postavljajte pitanja koja bi vaša “publika” mogla imati i pokušajte na njih odgovoriti. To vam pomaže identificirati i popuniti praznine u vašem razumijevanju.
 • Ilustrirajte svoje objašnjenje: Crteži, sheme ili bilo koji vizualni prikazi mogu značajno poboljšati razumijevanje. Ne morate biti umjetnik; jednostavne skice mogu biti vrlo korisne.
 • Provjerite svoje objašnjenje: Nakon što ste završili, pročitajte ili ponovno ispričajte svoje objašnjenje bez gledanja u skice, materijal ili druge izvore. Ako možete to učiniti jasno i precizno, na dobrom ste putu. Ako ne, identificirajte gdje zapinje i ponovno proučite taj dio.
 • Zatražite povratnu informaciju: Ako je moguće, podijelite svoje objašnjenje s nekim i zatražite povratnu informaciju. To može biti osobito korisno jer vanjska perspektiva može otkriti praznine u vašem objašnjenju koje možda niste primijetili.

3. Identificiraj nedostatke u svom znanju

U ovom koraku zahtijeva se kvalitetna samoprocjena i spremnost na učenje.

 • Vodite bilješke o nejasnoćama: Dok objašnjavate koncept, zabilježite sve dijelove koji su vam nejasni ili ih ne možete dobro objasniti. To mogu biti određeni termini, procesi ili veze između materijala. Zapisivanje pomaže u jasnom identificiranju praznine u znanju.
 • Analizirajte uzrok nejasnoća: Pokušajte razumjeti zašto vam je neki dio teme nejasan. Je li to zbog nedostatka temeljnih znanja, zbunjujućih informacija ili možda zbog složenosti? Prepoznavanje uzroka može vam pomoći u efikasnijem traženju rješenja.
 • Potražite dodatne izvore: Kada identificirate praznine, potražite pouzdane dodatne izvore koji mogu popuniti te praznine. To mogu biti knjige, akademske studije, online tečajevi, predavanja na YouTubeu ili čak forumi i blogovi stručnjaka. Diversificiranje izvora može pružiti širi pogled na temu.
 • Postavljajte pitanja: Ako je moguće, postavljajte pitanja autorima, predavačima ili stručnjacima dostupnim kroz online forume ili društvene mreže. Postavljanje specifičnih pitanja može vam pomoći da dobijete jasne i direktne odgovore koji će popuniti vaše praznine u znanju.
 • Primijenite novo znanje: Nakon što pronađete informacije koje popunjavaju vaše praznine, pokušajte ih primijeniti kroz primjere ili vježbe. Primjena u praksi može pomoći u potvrđivanju novostečenog znanja i provjeri razumijete li ga u potpunosti.
 • Održavajte kuriozitet: Nastavite postavljati pitanja i tražiti dublje razumijevanje čak i nakon što popunite očite praznine. Učenje je kontinuirani proces, a održavanje otvorenog uma i kurioziteta ključno je za duboko razumijevanje bilo kojeg koncepta.

4. Pojednostavni, pregledaj i ponovi

Ovaj dio nam potvrđuje jesmo li dobro razumjeli materiju i jesmo li sposobni prenijeti znanje na jasan i pristupačan način.

 • Sažmi bitno: Pokušajte izdvojiti ključne točke ili principe koji čine srž koncepta koji objašnjavate. Ovo uključuje prepoznavanje osnovnih ideja koje su neophodne za razumijevanje teme i mogu poslužiti kao temelj za daljnje učenje.
 • Koristi metafore i analogije: Kako biste pojednostavili složene koncepte, upotrijebite metafore ili analogije koje mogu pomoći “publici” u boljem vizualiziranju i povezivanju informacije s već poznatim sadržajima. Odabir učinkovitih analogija može biti ključan za pojednostavljivanje i efikasno prenošenje znanja.
 • Eliminiraj nepotrebne detalje: Prepoznajte i uklonite sve detalje koji nisu ključni za osnovno razumijevanje koncepta. Iako su detalji važni za duboko razumijevanje, fokusiranje na suštinu može pomoći u jasnijem i jednostavnijem objašnjenju.
 • Ponovno strukturiraj objašnjenje: Razmotrite mogućnost reorganizacije svojeg objašnjenja kako biste postigli veću jasnoću. Ponekad nova struktura može učiniti informacije logičnijima i lakšima za razumijevanje.
 • Koristi vizualne pomagala: Razmislite o korištenju dijagrama, skica ili infografika kako biste dodatno pojednostavnili i vizualizirali ključne koncepte. Vizualna pomagala mogu biti izuzetno korisna u objašnjavanju i povezivanju ideja.
 • Provjeri razumijevanje: Nakon što pojednostavite i pregledate objašnjenje, testirajte svoje razumijevanje objašnjavajući koncept drugoj osobi ili čak zamišljenoj publici. Pokušajte uočiti bilo kakve poteškoće u objašnjenju ili razumijevanju.
 • Ponavljanje kao ključ učenja: Sjetite se da je učenje proces koji se neprestano razvija. Ne bojte se ponavljati ovaj korak više puta. Svako ponavljanje može dodatno poboljšati vaše razumijevanje i sposobnost da jasno prenesete znanje.
faynmanova tehnika učenja

Što kažu istraživanja o učinkovitosti ove tehnike?

Istraživanje o učinkovitosti pod nazivom “Feynmanova tehnika kao heutagogijska strategija učenja za samostalno i udaljeno učenje” provedeno je 2021 (2).

Metodologija je uključivala pravi eksperimentalni dizajn s predtestom i posttestom, gdje su učenici razreda 4, 7 i 11 nasumično dodijeljeni u eksperimentalne i kontrolne grupe.

Eksperimentalne grupe koristile su Feynmanovu tehniku, dok su kontrolne grupe slijedile standardne nastavne metode.

Rezultati su pokazali značajno poboljšanje u posttest rezultatima i stjecanju znanja kod eksperimentalnih grupa u odnosu na kontrolne grupe, čime je potvrđena efikasnost Feynmanove tehnike kao strategije učenja​

Korištenje ove tehnike kao nastavne strategije može pomoći učenicima da poboljšaju svoje akademske performanse i razviju potrebne vještine za 21. stoljeće.

Možda će vam i ovo biti korisno:


Ostavi komentar

Prije ostavljanja komentara pročitajte Pravila komentiranja i propise unutar čl. 94 Zakona o elektroničkim medijima.