Znate li kada su započeli i kada su završili pregovori za ulazak Hrvatske u Europsku uniju?

zastava EU

Ovo je vjerojatno većina nas još odavno zaboravila. Pregovori za ulazak Hrvatske u Europsku uniju službeno su počeli 3. listopada (na moj rođendan), sada već davne, 2005. godine.

Nakon višegodišnjeg procesa pregovaranja te ispunjavanja potrebnih kriterija, Hrvatska je i službeno postala članica Europske unije 1. srpnja 2013. godine.

Ovaj proces uključivao je usklađivanje hrvatskog zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije, poznatom kao acquis communautaire, te provedbu brojnih reformi u različitim sektorima.

Pregovori o pristupanju Hrvatske Europskoj zajednici započeli su nakon što je Hrvatska podnijela formalni zahtjev za članstvo u EU 21. veljače 2003. godine.

Prošle godine spektakularno smo proslavili 10 godina od ulaska u EU i primali rođendanske čestitke sa svih strana svijeta.

Sam proces pregovora uključivao je nekoliko ključnih koraka:

Zahtjev za članstvo

Nakon podnošenja zahtjeva za članstvo, Europska unija je započela s procjenom spremnosti Hrvatske za početak pregovora.

Ova procjena uključivala je analizu političke, ekonomske i zakonodavne situacije u zemlji kako bi se utvrdilo odgovara li Hrvatska kriterijima za članstvo.

Mišljenje Europske komisije

Europska komisija je izdala svoje mišljenje (Avis) o hrvatskom zahtjevu, u kojem je preporučila otvaranje pregovora.

Ovo mišljenje temeljilo se na ispunjavanju Kopenhagenskih kriterija, koji uključuju stabilne institucije koje jamče demokraciju svima, vladavinu prava, ljudska prava, poštivanje i zaštitu manjina, funkcionirajuće tržišno gospodarstvo, te sposobnost preuzimanja obveza koje proizlaze iz članstva, uključujući pridržavanje ciljeva političke, ekonomske i monetarne unije.

Odluka Europskog vijeća

Na temelju preporuke Europske komisije, Europsko vijeće je donijelo odluku o početku pregovora s Hrvatskom.

A ova odluka označila je ujedno i formalni početak pregovaračkog procesa.

Screening proces

Prije početka detaljnih pregovora, proveden je tzv. “screening” ili probni pregled, proces tijekom kojeg su analizirana pojedinačna poglavlja acquisa kako bi se utvrdilo u kojoj mjeri Hrvatska već ispunjava zahtjeve EU-a i što treba dodatno uskladiti.

Pregovaračka poglavlja

Nakon skreeninga, započeli su pregovori po pojedinim poglavljima pravne stečevine EU-a.

Hrvatska je morala pokazati usklađenost svojih zakona i propisa s pravilima i standardima EU-a u različitim područjima, od slobode kretanja roba i usluga do pravosuđa i temeljnih prava.

Zatvaranje poglavlja

Pregovori po svakom poglavlju završavali su kada su obje strane bile zadovoljne reformama i usklađenostima koje je Hrvatska provela.

Nakon što su sva poglavlja zatvorena, moglo se pristupiti potpisivanju Ugovora o pristupanju.

Pregovori su bili složen i dugotrajan proces koji je zahtijevao znatne reforme u hrvatskom zakonodavstvu i administraciji.

Kroz ovaj proces, Hrvatska je postupno uskladila svoje zakonodavstvo s pravnim stečevinama Europske unije, što je na kraju dovelo do njezinog pristupanja 1. srpnja 2013. godine.

I ovo će vam biti korisno:


Ostavi komentar

Prije ostavljanja komentara pročitajte Pravila komentiranja i propise unutar čl. 94 Zakona o elektroničkim medijima.