Koliko se novca smije nositi preko granice? Imamo odgovor i pojašnjenje

granična kontrola

Promet novcem predstavlja okosnicu poslovnog i privatnog svijeta te društva u cjelini.

Novac kola i putuje raznovrsnim tokovima, u virtualnom i dakako fizičkom svijetu u svom prepoznatljivom, opipljivom i papirnatom obliku.

Novčani promet se stoga regulira mnoštvom pravila, a omeđen je i individualnim odrednicama pojedinih država u koje ide.

Kako biste se s njima upoznali i spriječili možebitne neugodnosti, sve potrebne detalje o toj problematici saznajte u nastavku.

Što je gotovina?

Kako bismo precizno razložili specifična pravila i uvjete koji obuhvaćaju sve novčane tokove preko granice potrebno je prvo objasniti pojam gotovine koji će nam služiti kao nit vodilja.

U ovom slučaju zasigurno bi vam prvo napamet pao idejni pojam gotovine u formi gotovog novca. Bili biste naravno u pravu, no pojam gotovine proteže se puno dalje od ove pojmovne pretpostavke.

Gotovina dakle obuhvaća novčanice i kovanice koje služe kao sredstvo plaćanja te su u optjecaju.

Posebnost ove kategorije očituje se i dodavanjem nove stavke koja dodatno proširuje njene okvire. Radi se naime o zlatnim kovanicama, ali samo onima čiji je udio zlata jednak ili veći od 90%.

Osim novca, u pojam gotovine potrebno je uvrstiti i dodatna sredstva plaćanja koja na sasvim poseban način oblikuju novčane tokove i formiraju cjelokupni platni promet uopće.

Druga sredstva plaćanja prepoznajemo kao opoziciju tradicionalnom pojmu novca. Ona se dakle ne odlikuju fizičkim svojstvima koje novac posjeduje te su zapravo simbolični prikaz novčane vrijednosti koju predstavljaju.

U ovu kategoriju stoga uvrštavamo čekove, zadužnice i novčane naloge koji ne uključuju ime korisnika.  

Uz prethodno nabrojena sredstva plaćanja koje možemo identificirati kao gotovinu, valja još spomenuti i ono u obliku plemenitog metala zlata.

Nasuprot prethodno spomenutim zlatnim kovanicama stoje poluge, grumeni te zlatna zrnca koja se odlikuju vrhunskom čistoćom od 99,5%.

Tek onda mogu poslužiti kao platno sredstvo, te se iste može prenositi prilikom prelaska granice.

Prenošenje gotovine preko granice

Nakon što smo se pobliže upoznali sa odrednicama koje definiraju pojam gotovine, potrebno je također i reći nekoliko riječi o samim karakteristikama prijenosa novca preko granice.

Gotovinu sve fizičke osobe preko granice mogu slobodno prenositi, kako iz Europske unije tako i unutar granica EU-a.

No, kako bi se osigurao nesmetani prijenos novca, ipak valja određene, poveće iznose gotovine prijaviti zakonskim službenicima koji su zaduženi za prijavu i prometovanje novcem, odnosno carinicima.

Dakle, svaka osoba koja se kreće na teritoriju Europske unije i prenosi gotovinu veću od iznosa 10.000 eura ili u protuvrijednosti tog iznosa izraženog u drugim valutama, potrebna je prijaviti to graničnom carinskom uredu.

Drugim riječima, ako ste jedan od onih koji nosi manje od 10.000 eura, tada nemate razloga za brigu jer nije potrebno u tom slučaju podnositi bilo kakvu carinsku prijavu područnom uredu.

Ako ipak sa sobom imate veću količinu gotovine, kao što smo već utvrdili, potrebno je to prijaviti Carini te ispuniti obrazac koji služi za prijavu novčanih sredstava.

Obrazac je moguće ispuniti na licu mjesta te ga odmah predati službeniku u područnom uredu, a moguće je također planirati unaprijed te ga ispuniti i elektroničkim putem.

U tom slučaju potrebno ga je u roku od 30 dana predati službenicima odnosno poslati na sljedeću e-mail adresu: „operativno@carina.hr”.

Važno je napomenuti kako se ispunjavanju obrasca može pristupiti koristeći hrvatski ili engleski jezik kako bi se olakšala uporaba obrasca i cjelokupni proces prijave potrebnih sredstava.

Slanje gotovine preko granice

Ako ste se našli u situaciji da ste primorani gotovinu na neki drugi način transportirati preko granice tada je to moguće učiniti slanjem gotovine preko granice.

Kako biste uspješno poslali svoja novčana sredstva ili druge oblike istih moguće ih je slati putem poštanskih, kurirski i teretnih pošiljki.

Prilikom odabira bilo kojeg načina slanja gotovinske pošiljke i dalje vrijedi isto pravilo kao i za neposredni prijenos gotovine.

Dakle, prilikom slanja sredstava koji prelaze iznos od 10.000 eura carinski službenici od vas mogu zatražiti prijavu tih sredstava koji prelaze unaprijed postavljene parametre.

U tom se slučaju slijedi gotovo isti postupak kao i kod prijave gotovine, no razlikuje se ipak po vrsti obrasca koji se koristi.

Ovakva vrsta sredstava prijavljuje se pod obrascem naslovljenim kao „prijava u smislu objavljivanja” te pri tome važe unaprijed postavljena pravila kao i kod prethodnog obrasca.

Prijave i kazne

Ako se vam se kojim slučajem dogodi da potrebnu prijavu ipak ne podnesete tada riskirate doista znatne zakonske probleme.

Prelaskom preko granice sa većom svotom novca od one indicirane automatski postajete osoba od interesa za zakonodavstvo.

Ukoliko nesmotreno ignorirate prijavu moguće je da vas se asocira sa kriminalnim aktivnostima poput pranja novca ili financiranja prometa drogama.

No to nije sve!

Prema politici Europske unije, svaka država članica može odrediti vlastite kazne za prijestupnike koji propuste obaviti prijavu novčanih sredstava.

U velikoj većini slučajeva to može rezultirati oduzimanjem i zadržavanjem predmetne gotovine u potpunosti ili djelomice te izdavanju drakonske novčane kazne koja može biti, a i ne mora, proporcionalna iznosu sredstava koji se prenose ili šalju preko granice.

Važno je napomenuti kako se može propisati i kazna privremenog zadržavanja koja može trajati od 30 do 90 dana ovisno o vremenu potrebnom za utvrđivanje svih relevantnih informacija.

Uz to, propisana kazna se također može propisati i naplatiti iz te privremeno zadržane svote, posebno ako je riječ o poslanoj gotovini koja nakon naplate i isteka roka od 3 godine postaje automatski prihod državnog proračuna.

Ako se pak utvrdi kriminalna namjera ili vas se uz to još i poveže sa nekakvim zločinačkim poduhvatom tada nadležna kaznena tijela preuzimaju slučaj te primjenjuju korektivne mjere sukladne počinjenom prijestupu.

Kazne dakako ovise i o veličini fizičkog ili poslovnog subjekta.

Ukoliko primjerice obrtnici ili neke druge fizičke osobe pokušaju izbjeći zakonske pretpostavke koje uključuju prijavu i deklaraciju svote sredstava koja prelazi i iznose veće od 100.000 eura tada im prijete kazne koje sežu i do milijunskih iznosa.

Provjerite i ovo:

Oprezno s pravilima

Sve u svemu, jasno je kako je novac i novčana sredstva druge vrste moguće na raznovrsne načine prenositi preko granice i graničnih prijelaza.

Bitno je obratiti pažnju na zakonske pretpostavke i osigurati se pravovremenom prijavom svih sredstava ili gotovine koja prelazi unaprijed zadane financijske parametre kako biste izbjegli oštre kazne.


Ostavi komentar

Prije ostavljanja komentara pročitajte Pravila komentiranja i propise unutar čl. 94 Zakona o elektroničkim medijima.