MoSCoW metoda za kvalitetno upravljanje projektima ili zadacima

check lista

MoSCoW metoda, poznata i kao MSCW metoda, je tehnika prioritizacije koja se često koristi u upravljanju projektima, posebno u agilnim metodologijama razvoja softvera.

Ova metoda pomaže timovima da identificiraju i organiziraju zahtjeve ili zadatke na temelju njihove važnosti i hitnosti.

MSCW je zapravo akronim koji predstavlja četiri kategorije prioriteta:

  • M – Must have (Mora se imati)
  • S – Should have (Trebalo bi se imati)
  • C – Could have (Moglo bi se imati)
  • W – Won’t have this time (Ovaj put se neće imati)

Tko je kreator ove metode?

MoSCoW metodu izmislio je Dai Clegg dok je radio za Oracle u ranim 1990-im kao dio CASE metode, koja je bila osmišljena za što kvalitetniji pristup razvoju softvera (1).

Metoda je prvotno zamišljena kao alat za prioritizaciju zahtjeva u razvojnim projektima, omogućavajući timovima jasno razlikovanje između onoga što je apsolutno neophodno za uspjeh projekta i onoga što bi ipak moglo biti odgođeno ili isključeno, a bez značajnog utjecaja na krajnji ishod.

Dai Clegg kreirao je MoSCoW metodu kako bi pomogao timovima u efikasnijem upravljanju projektima i očekivanjima, naglašavajući važnost fleksibilnosti i komunikacije među članovima tima i dionicima.

Metoda se od tada široko primjenjuje u različitim oblicima upravljanja projektima, naročito u agilnim metodologijama, a sve zbog jednostavnosti i učinkovitosti u prioritizaciji zadataka i dostupnih resursa.

Kako možemo koristiti metodu u praksi?

Ovu metodu često koristim za velike i manje projekte, a prema iskustvu znam da se može zaista primijeniti za različite zadatke.

Zato ćemo pojasniti detalje metode, a kako biste i sami mogli iskoristiti sve prednosti.

moscow metoda

M – Must have (Mora se imati)

Specifikacija: Pažljivo pregledajte sve aspekte projekta kako biste specificirali ključne elemente bez kojih projekt ne može biti dovršen ili bi bio neuspješan. To mogu biti ključne funkcionalnosti proizvoda, možda zakonski zahtjevi ili sigurnosni standardi.

Fokus: Ovi specificirani elementi trebaju biti postati najbitniji prioritet. Sve odluke i resursi moraju biti usmjereni na osiguranje da se ovi zahtjevi ispune.

Nepokolebljivost: Budite otporni na promjene koje bi mogle ugroziti ispunjenje ovih ključnih zahtjeva. Svaka promjena prioriteta ili dodavanje novih značajki treba se jako pažljivo razmotriti da ne bi odvukla resurse od ovih ključnih elemenata.


S – Should have (Trebalo bi imati)

Opis: Ovi elementi su važni za poboljšanje kvalitete ili funkcionalnosti projekta/zadatka, međutim njihovo odsustvo neće izravno uzrokovati veći neuspjeh. Primjeri mogu uključivati npr. dodatne značajke koje poboljšavaju korisničko iskustvo, ali nisu ključne za osnovnu funkcionalnost.

Balans: Planirajte uključivanje ovih elemenata, ali budite spremni prilagoditi njihovu implementaciju ovisno o raspoloživim resursima i vremenu. Ako se pojave izazovi s “Must have” opisom, onda “Should have” elementi mogu biti odgođeni.


C – Could have (Moglo bi se imati)

Fleksibilnost: Ovi elementi su poželjni i mogu svakako dodatno unaprijediti projekt/zadatak, ali su ipak manje važni od “Must have” i “Should have” elemenata. Uključite ih ako projekt napreduje dobro te ako postoji dovoljno vremena i resursa.

Prioritizacija: “Could have” elementi često se koriste za dodavanje vrijednosti projektu bez značajnog povećanja troškova ili vremena. Međutim, budite spremni izostaviti ih ako je potrebno usmjeriti resurse na važnije zadatke.


W – Won’t have this time (Ovaj put se neće imati)

Objektivnost: Prepoznajte koji elementi ili zahtjevi neće i ne mogu biti dio trenutne faze projekta. To može biti zbog ograničenih resursa, vremenskih ograničenja ili jednostavno jer su manje važni u kontekstu trenutačnih ciljeva.

Komunikacija: Jasno komunicirajte s timom i svim dionicima koje elemente ste odlučili izostaviti u ovoj fazi. To pomaže u postavljanju realnih očekivanja i omogućava lakše planiranje budućih faza projekta gdje se ovi elementi mogu ponovno razmotriti.

💡 Bonus savjeti

  • Redovito pregledavanje: Prioriteti se mogu mijenjati kako projekt napreduje. Redovno pregledavajte i prilagođavajte prioritete da biste osigurali točnu i kvalitetnu realizaciju projekta.
  • Transparentnost: Budite transparentni u komunikaciji prioriteta s timom i ostalim sudionicima. To pomaže u izgradnji povjerenja i osigurava da svi budu usmjereni na ostvarivanje zacrtanih ciljeva.
  • Fleksibilnost: Budite otvoreni za prilagodbe. Agilni pristup upravljanju projektima, gdje se MoSCoW metoda često koristi, naglašava važnost prilagodljivosti i sposobnosti brze reakcije na promjene.

MoSCoW metoda može nam pomoći u efikasnoj organizaciji i prioritizaciji zadataka unutar našeg projekta ili zadatka, osiguravajući usmjeravanje resursa tamo gdje su najpotrebniji.

Naravno, kroz iskustvo korištenja ove metode upoznali smo i određene nedostatke, kao npr. različite poglede na kategorizaciju određenih elemenata, zatim prenapučenost neke kategorije, pa zanemarivanje dugoročnih ciljeva i sl.

No, uz korištenje stekli smo i iskustvo kako te nedostatke smanjiti, a vjerujem da vi možete isto!

I ovo će vam koristiti:


Ostavi komentar

Prije ostavljanja komentara pročitajte Pravila komentiranja i propise unutar čl. 94 Zakona o elektroničkim medijima.