Što je esej i kako ga možemo kvalitetno napisati?

writing

Prva asocijacija na riječ esej mnogima je nešto jako teško, možda čak i besmisleno te smatraju kako će im pisanje istoga oduzeti previše vremena.

Ako ste pisali eseje u školi ili na fakultetu kao ja, onda znate da  je u stvarnosti to potpuno drugačije – ili može postati drugačije, ovisno o tome koliko ste truda spremni uložiti da makar malo zavolite pisanje eseja.

Kako biste to postigli, potrebno je samo malo istražiti koja je svrha eseja, što on zapravo znači i kako ga na najlakši način napisati.

No ne brinite, na pravom ste putu da to naučite uz samo malo volje i posvećenog vremena.


Ključne informacije:

  • Definicija: Esej je kraći prozni sastavak visoke prilagodljivosti u obliku i stilu, namijenjen interpretaciji i analizi stečenih spoznaja.
  • Svrha: Svrha pisanja eseja je naučiti formulirati i obraniti argumente te razvijati sposobnost razlikovanja važnih informacija.
  • Struktura: Kvalitetan esej sastoji se od uvoda, razrade i zaključka, s pažljivo povezanim rečenicama i argumentima, često obogaćenim citatima.
  • Vrste: Postoje različite vrste eseja, uključujući interpretativni, raspravljački i usporedni esej, svaki s posebnim fokusom i pristupom analizi i raspravi.
  • Proces pisanja: Uključuje pažljivo čitanje i analizu teksta, izradu koncepta eseja, pisanje uvoda, razrade i zaključka, te povezivanje dijelova eseja ključnim riječima i frazama. Praksa i posvećenost su ključni za uspješno pisanje eseja.

Znate li što je zapravo esej?

Riječ esej dolazi od francuske riječi essai koja predstavlja ogled ili pokušaj (1).

Esej se definira kao kraći prozni sastavak u književnosti, znanosti i publicistici visokog stupnja prilagodljivosti u obliku te razvedenoga tematskoga i stilsko-retoričkoga repertoara.

Jednostavnije rečeno, esej je vrsta rasprave koja može biti otvorena prema književnosti ili znanosti.

Važno je na pravi način interpretirati i analizirati stečene spoznaje u eseju.

 

Kako izgleda kvalitetno napisan esej?

Kvalitetan esej obavezno mora sadržavati tri dijela:

  • uvod
  • razradu
  • zaključak

Ne bi smio biti prekratak ili predugačak, ovisno o zadanom broju riječi. Uvod i zaključak trebali bi biti podjednako dugi kako bi naglasak bio na razradi.

Rečenice moraju biti smislene i međusobno povezane ključnim riječima ili frazama te dobro argumentirane, a vrlo je poželjno dodati i citate iz zadanog teksta.

Kako bi esej bio uspješno ocijenjen, napisani tekst mora odgovarati tematici zadanog teksta i zadanim smjernicama, odnosno pitanjima na koje je potrebno odgovoriti u potpunosti prilikom pisanja eseja.

Isto tako, esej mora biti pravilno oblikovan i to tako da uvod i zaključak čine po jedan ili najviše dva ulomka, a razrada je podijeljena u tri do pet međusobno povezanih ulomaka.

 

Koje su vrste eseja?

Postoji nekoliko glavnih vrsta eseja.

Ova vrlo jednostavna podjela odnosi se na školski esej kakav se piše na Državnoj maturi.


1. Interpretativni esej

Prilikom pisanja interpretativnog eseja pred sobom moramo imati tekst kojeg analiziramo.

To može biti pjesma ili ulomak iz književnog djela. Tekst obavezno mora sadržavati informacije o naslovu i autoru djela koje se analizira.

Važno je znati da, čak i ako smo djelo iz kojeg je izvučen ulomak pročitali u potpunosti, trebali bismo se fokusirati samo na dobiveni ulomak.

Ostatak djela može nam koristiti kao povezivanje činjenica i lakše razumijevanje ulomka, ali ne i kao glavni izvor informacija – fokus mora biti isključivo na ulomku.


2. Raspravljački esej

Kao što mu i sam naziv govori, raspravljački esej ima svrhu poticanja rasprave o nekom aktualnom ili povijesnom događaju.

Za pisanje raspravljačkog eseja također je moguće pratiti dobivene smjernice ili samo odgovarati na postavljena pitanja i smjernice potkrepljujući ih tvrdnjama.

U raspravljačkom eseju važno je argumentirati sve tvrdnje i/ili obogatiti ga primjerima iz svakodnevnog života i važnih događaja. Pitanja postavljena za pisanje raspravljačkog eseja najčešće se odnose na probleme iz područja društva, sporta, umjetnosti, medija i ostalih područja s kojima se svakodnevno susrećemo.

Upravo zbog toga je raspravljački esej jedan od „najzahvalnijih“, jer u njemu možemo predočiti svoju percepciju i lako argumentirati tvrdnje s obzirom da su nam teme bliske.


3. Usporedni esej

Usporedni esej piše se tako da najprije dobijemo dva književna teksta povezana na neki način, ali opet potpuno različita.

Glavni zadatak je analizira oba teksta, otkrijemo koje su to sličnosti i razlike i uočimo kako dijelovi funkcioniraju u cjelini, a kako zajedno.

Primjerice, dva teksta mogu imati sličnu temu, ali drugačiju poruku i pristup te mogu pripadati istom ili različitim razdobljima. Vrlo je važno uočiti ključne stvari, a to ćemo lako znati ako znamo ponešto o autorima i razdobljima u kojima su pisali.


Koja je svrha pisanja eseja?

Svrha pisanja eseja jest da autor nauči formulirati i obraniti argumente koje iznosi te da uz njih iznese i pripadajuće primjere.

Također je bitno da autor zna razaznati važno od ne tako važnog i da informacije uspješno smjesti u određene dijelove eseja znajući da se svaki esej sastoji od uvoda, razrade i zaključka.

Na taj način moći će pravilno oblikovati svaki drugi tekst koji bude pisao, ali i obogatiti vokabular jer će prilikom analiziranja književnog djela otkriti nove riječi.

 

Kako napisati dobar esej?

Sada kad smo zajedno prošli glavne karakteristike svakog eseja, sigurno se pitate kako napisati kvalitetan esej.

Nakon što ste se približili tematici vidite da nije toliko teško, ali ipak ne znate kako da krenete. Naš savjet je da samo počnete i obratite pažnju na ono što vam najteže ide, a onda se na to fokusirate prilikom pisanja idućeg eseja.

Dobro je znati da će vam za pisanje eseja trebati dosta vježbe, ali kada se jednom uvježbate moći ćete napisati esej kao od šale. Za početak pokušajte pratiti ove savjete i bit ćete spremni za prvu vježbu nakon koje će ići samo na bolje.

 

1. Pročitajte tekst

Za početak ćete, naravno, pročitati tekst barem dva puta.

Prvi put samo pročitajte, a drugi put se fokusirajte na temu, glavne likove i poruku djela te podcrtajte ključne riječi. Zatim obratite pozornost na smjernice koje ste dobili uz tekst i razmislite koji bi mogli biti odgovori na iste.

Vodite računa o tome da smjernice morate potkrijepiti citatima, podacima i parafrazama. Ukoliko niste sigurni, analizirajte tekst još jednom.

💡 Bonus savjet

Nakon što podcrtate ključne riječi, pokušajte ih proširiti. Napravite vlastite natuknice, odnosno stvorite rečenice s argumentima i citatima koje ćete potencijalno staviti u esej. Odredite pripadaju li natuknice uvodu, razradi ili zaključku.

 

2. Napišite koncept eseja

Sada je vrijeme za pisanje koncepta eseja.

Podcrtane ključne riječi, odnosno sada već natuknice, potrebno je dodatno proširiti. Od njih stvorite rečenice potkrijepljene primjerima. Analizirane smjernice povežite s tekstom i jedne s drugima.

Ako na neku smjernicu nemate dobar odgovor, ostavite ju za razradu – u uvodu i zaključku trebaju biti činjenice za koje ste sigurni da ih dobro znate.

Svaki odlomak u razradi trebao bi imati odgovor na jednu smjernicu, pa tako formirajte i koncept – ne više od dvije smjernice po odlomku.

Na taj način će esej biti prožet najvažnijim činjenicama. Na smjernice ne morate odgovarati onako kako su postavljene, već ih smjestite u dio eseja u koji se najviše uklapaju.

 

3. Započnite pisanje

Počnite s uvodom tako da koristite neke od fraza: U ovome eseju namjeravam…, Ovaj će se esej usredotočiti na,… Cilj ovoga eseja je…

Vrlo je važno da uvod započnete pozitivnim tonom i da se fokusirate na ono u što ste sigurni kako biste ostavili dobar prvi dojam kod ocjenjivača eseja.

Odredite temu te smjestite pisca i književno djelo u književnopovijesno razdoblje. Ne pretjerujte s količinom teksta u uvodu – dovoljno je 4-5 smislenih rečenica u kojima ćete navesti sve potrebne tvrdnje.

 

4. Nadovezujte se na ulomke

Zatim možete prijeći na pisanje razrade koju je potrebno podijeliti u 3-5 međusobno povezanih odlomaka.

Završna rečenica u svakom odlomku trebala bi imati ključnu riječ koja se pojavljuje u prvoj rečenici sljedećeg ulomka.

Prilikom povezivanja tvrdnji mogu vam pomoći riječi poput Nasuprot tome, S druge strane, Bez obzira na, Isto tako itd. Koristite ih s mjerom na početku odlomka.

Na kraju pišemo zaključak koji je jednako važan kao i uvod eseja, a treba sadržavati 4-5 povezanih rečenica. U zaključku je dovoljno kratko se osvrnuti na tvrdnje iz uvoda i rasprave bez dodavanja novih informacija.

Jednostavnije rečeno, potrebno je povezati početak i kraj eseja.

Također je dobro iznijeti svoj stav prema temi, ali samo u zaključku. U zadnjoj rečenici zaključka poželjno je napisati novu misao i završiti u pozitivnom tonu.

 

Što smo zaključili o eseju?

Eto – iako se na prvu čini komplicirano, tijekom pisanja eseja zapravo ćete naučiti nešto potpuno novo i na kraju biti ponosni na ono što ste stvorili.

Steći ćete nove vještine i obogatiti znanje.

Sada u teoriji znate sve, pa je vrijeme da se „bacite“ na praksu! Svaki početak je težak, no ako posvetite dovoljno truda vježbama, nakon nekoliko napisanih eseja vidjet ćete značajan napredak.

Ponovite to nekoliko puta na različitim djelima i vidjet ćete da postaje sve lakše i lakše, sve dok ne napišete odličan esej i dobijete odličnu ocjenu.

Zapamtite, vježbom do savršenstva!

 

Najčešća pitanja korisnika


Kako odabrati temu za esej?

Odaberite temu koja vas zanima i o kojoj imate predznanje. Razmislite o temama koje su relevantne za vaš predmet. Ako je tema već zadana, usmjerite se na razumijevanje njenih ključnih aspekata i postavite si pitanja koja bi mogla proširiti vaše razumijevanje teme.

Koliko dugačak bi trebao biti esej?

Duljina eseja obično ovisi o zahtjevima zadatka. Općenito, školski eseji su obično između 500 i 2000 riječi. Važno je pratiti smjernice koje ste dobili od nastavnika ili profesora i osigurati da vaš esej nije ni predug ni prekratak.

Kako strukturirati esej?

Esej treba imati jasnu strukturu koja uključuje uvod, razradu i zaključak. U uvodu predstavite temu i iznesite tezu. Razrada bi trebala sadržavati argumente i dokaze koji podupiru vašu tezu, dok zaključak sumira glavne točke i ponavlja tezu u svjetlu iznesenih argumenata.

Kako razviti snažan argument u eseju?

Za razvoj snažnog argumenta, prvo jasno definirajte svoju tezu ili glavnu tvrdnju. Zatim prikupite relevantne dokaze i primjere koji podupiru vašu tezu. Svaki argument treba biti logički povezan i dobro objašnjen. Kritičko razmišljanje je ključno za razvijanje uvjerljivih argumenata.

Kako izbjeći plagijat u eseju?

Uvijek navedite izvore informacija koje koristite u svom eseju. Koristite vlastite riječi da prenesete ideje iz izvora, a kada doslovno citirate, koristite navodnike i navedite izvor. Također, koristite alate za provjeru plagijata kako biste osigurali originalnost vašeg rada. Uvijek je bolje više puta provjeriti i biti siguran u autentičnost vašeg eseja.