Uloga inovacijskog menadžera u poduzeću

Uloga inovacijskog menadžera u poduzeću

Osnovni cilj ovog članka je odgovoriti na pitanja i donijeti zaključke na temu uloge menadžera u organizaciji, ali i zaposlenika u inovacijskom procesu i  međustrukturnim timovima.

Prema jednom istraživanju (McKinsey, 2008.) većina menadžera spominje inovacije u kontekstu rasta i razvoja poduzeća, no tada je 19% menadžera striktno istaknulo kako inovacije nisu dio strateškog planiranja njihovih poduzeća…

Bilo bi zanimljivo čuti razmišljanja tih menadžera danas, nakon 11 godina. Vjerujem kako u sadašnjosti nema ni jednog člana neke organizacijske strukture koji ne bi uvrstio inovacije u razvojnu strategiju te organizacije.

 

Uloga menadžera u okruženju koje razmišlja – vođenje i upravljanje ljudima

Rukovoditelji inovativnosti u svojoj organizaciji u pravilu imaju dvije moguće uloge, a to su uloge inovacijskog ili inovativnog menadžera.

Prema De Meyu inovacijski menadžer je osoba koja vodi i potiče istraživanje budućih poslovnih prilika za poduzeće. (De Mey, 2017.)

Preciznije, inovacijski menadžer upravlja na više razina; treba znati rukovoditi ljudima, poticati razvoj i shvatiti potencijal, dakle pravilno ekipirati i organizirati odgovarajuće timove, zatim nadgledati poslovne procese i pratiti napredak pojedinaca, timova, ali i na razini cijelog poduzeća, i konačno znati izgrađivati poslovne inovacije uz društvenu svjesnost unutar i van poduzeća.

Za razliku od inovacijskog, inovativni menadžer sam aktivno sudjeluje u tim razinama,  a prvenstveno ima zadatak promatrati svoju poslovnu okolinu, uočiti i prepoznavati mogućnosti te prilike za novim inovacijama. (Bulc, Lah Poljak, 2018.)

Uloga rukovodstva, a time i menadžera u inovativnom sredinama, smanjuju se u smislu davanja točnih uputa, a povećavaju u smislu pravilnog usmjeravanja, koordinacije, zatim motivacije i naravno točne i jasne komunikacije. (Bulc, Lah Poljak, 2018.)

 

Uloga zaposlenika u inovacijskom procesu u okruženju koje razmišlja?

Svaki zaposlenik može biti dio inovacije. Za sprovođenje inovativnosti prije svega potrebni su zaposlenici koji imaju razne sposobnosti iz kojih može nastati inovacija.

Prema Bulc i Lah Poljak, to kod pojedinaca ponajprije znači iskorištavanje dostupnog ljudskog kapitala. (Bulc, Lah Poljak, 2018.)

Slika 1 - ljudski kapital pojedinca prema Bulc i Lah Poljak
Slika 1 – ljudski kapital pojedinca prema Bulc i Lah Poljak

Uz pravilno koordiniranje, motiviranje i usmjeravanje od strane rukovodstva organizacije, timovi mogu kroz mrežni pristup komunikacije biti učinkovitiji i takvim pristupom može sudjelovati veći broj zaposlenika. U nekim organizacijama uključuje se barem 30% zaposlenih u strateško promišljanje. (Bulc, Lah Poljak, 2018.)

Sve je učestalije sastavljanje timova s pojedincima različitih profila iz različitih organizacijskih segmenata i hijerarhijskih struktura, tzv. međustrukturni timovi.

 

Koje su prednosti djelovanja međustrukturnih timova? Koji su najveći izazovi u upravljanju takvim timovima?

Svaki tim čine pojednici. Kod kvalitetnog upravljanja inovativnošću bitno je ukomponirati sve pojedince i oblikovati u najprimjereniji tim. Zbog toga sve više se izgrađuju međustrukturni timovi. To su timovi koji spajaju različite profile pojedinaca, različita zanimanja pojedinaca, različiti segmenti i organizacijske role. (Bulc, Lah Poljak, 2018.)

Prednosti su što probleme rješava tim, a ne pojedinac, zatim što se rješavaju problemi različitih segmenata i radnih mjesta, a članove se potiče na samostalno djelovanje.

Participativni model, kao osnovno sredstvo za upravljanje međustrukturnih timova, ostvaruje razvijanje kolektivne svijesti i kreaciju poslovnih rješenja kroz komunikacijsku infrastrukturu kao podlogu za to. (Bulc, Lah Poljak, 2018.)

Najveći izazovi su kako sve pojedince prilagoditi na takav kolektiv, odnosno odmaknuti ih od autokratskog i organizacijsko strukturnog načina promišljanja i donošenja odluka.

Izazov je i pravilan izbor članova tima, koji treba uključivati određeni broj zaposlenih uz pravilan odnos svih segmenata pojedinaca.

 

Zašto suvremeni menadžer mora biti u potpunosti razvijena osobnost?

Suvremeni menadžer treba imate razvijene i kvalitetne sposobnosti kako bi iste mogao znati i primjećivati na svojim zaposlenicima.

Svaki pojedinac ima svoj jedinstveni skup osobina.

Kvalitetan menadžer to razumije, promatra i koristi kako bi motivirao svoje zaposlenike, kako bi pravilno dodjeljivao određene zadatke ili radne uloge, kako bi radio kvalitetne timove s pojedincima čije osobnosti si možda više odgovaraju. Isto tako može predvidjeti reakcije i ponašanje zaposlenike i reagirati proaktivno.

Na taj način smanjuje tenzije i napetosti, doprinosi boljoj atmosferi, povećava efikasnost, potiče kreativnost itd…

Dakle, dobar menadžer razumije osobnosti svojih kolega, suradnika i klijenata, a da bi to mogao mora prvo poznavati i svoju osobnost.(Van Edwards, 2019.)

 

Zaključak

Možemo zaključiti kako je uloga menadžera i rukovodstva organizacije, koja ima inovacijske ciljeve u svojoj strategiji, vrlo bitna.

Rukovodeći kadar, odnosno menadžment treba prepoznati karakteristike i potencijal pojedinca, zatim organizirati kvalitetne međustrukturne timove s različitim talentima i karakteristikama i organizacijskim pozicijama tim pojedinaca.

Nakon toga ti timovi trebaju biti usmjeravani, dobro koordinirani i imati kvalitetnu komunikacijsku mrežu, a to također treba osigurati menadžer.

Kako bi to sve kvalitetno odradio i sam mora imati dovoljno razvijenu osobnost, dakle treba poznavati sebe i raditi na sebi.

Tako bi posljedično mogao razumjeti druge osobnosti i kapital zaposlenika te dodatno i na taj način osigurati kvalitetan i neometan protok kreativnosti i rada te isto tako kompletno kvalitetno radno okruženje.

 

Izvori i literatura:

  1. McKinsey: Joanna Barsh, Marla M. Capozzi, and Jonathan Davidson (2008): Leadership and innovation, https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/leadership-and-innovation [pristup 06.12.2019.]
  2. Nick De Mey, (2017): How to hire an innovation manager, https://www.boardofinnovation.com/blog/hire-an-innovation-manager-hiring-guide-interview-form/ [pristup 06.12.2019.]
  3. Bulc, V., Poljak Lah, E. (2011): Priručnik predmeta Inovativni in inovacijski menadžment (update 2018)
  4. Vanessa Van Edwards (2019): How to Be a Good Manager: A Guide for Every Personality Type, https://www.scienceofpeople.com/how-to-be-a-good-manager/ [pristup 06.12.2019.]