Zvanje ili zanimanje? Razlika koju trebate znati.

zvanje ili zanimanje

Kada biramo svoju karijeru, često se suočavamo s pitanjem – zvanje ili zanimanje?

Iako se ove dvije riječi često upotrebljavaju naizmjenično, one zapravo imaju različita značenja. U ovom članku ćemo objasniti razliku između zvanja i zanimanja te vam pomoći da bolje razumijete koja bi opcija bila bolja za vas.

Zanimanje se odnosi na vrstu posla kojim se netko bavi, dok se zvanje odnosi na stupanj obrazovanja unutar određenog zanimanja (1, 2).

Doista je važno razumjeti razliku između zvanja i zanimanja, jer to može utjecati na vašu karijeru i mogućnost napredovanja. Ako želite postati stručnjak u određenom području, možda ćete morati stjecati nova zvanja ili napredovati u svojoj karijeri.

S druge strane, ako se želite baviti različitim poslovima unutar istog područja, možda će vam biti važnije imati široko znanje i iskustvo u različitim zanimanjima.

Ukratko, zvanje se odnosi na formalno obrazovanje i akademsku titulu (stečeno zvanje), dok se zanimanje odnosi na posao koji osoba obavlja.

 

Što je zanimanje?

Definirano nacionalnom klasifikacijom NN 111/1998, zanimanje je skup poslova i radnih zadaća (radnih mjesta) koji su svojim sadržajem i vrstom organizacijski i tehnološki toliko srodni i međusobno povezani da ih obavlja jedan izvršitelj koji posjeduje odgovarajuća znanja, sposobnosti i vještine (3).

Zanimanje je važan aspekt života svake osobe, jer je to način na koji se zarađuje za život.

 

Klasifikacija zanimanja

Zanimanja se mogu klasificirati prema različitim kriterijima, kao što su:

  • Prema vrsti posla
  • Prema razini obrazovanja
  • Prema radnom iskustvu
  • Prema kvalifikacijama
  • Prema tehnološkom razvoju

 

Skupine zanimanja

Postoje različite skupine zanimanja, kao što su:

Administrativna zanimanja: ova zanimanja uključuju poslove koji se odnose na administrativne i upravne poslove u tvrtkama i organizacijama. Primjeri takvih zanimanja su tajnica, asistent, direktor i drugi.

Tehnička zanimanja: ova zanimanja uključuju poslove koji zahtijevaju tehnička znanja i sposobnosti. Primjeri takvih zanimanja su inženjer, programer, tehničar i drugi.

Zdravstvena zanimanja: ova zanimanja uključuju poslove u zdravstvu i medicini. Primjeri takvih zanimanja su liječnik, medicinska sestra, fizioterapeut i drugi.

Učiteljska zanimanja: ova zanimanja uključuju poslove u obrazovanju i nastavi. Primjeri takvih zanimanja su učitelj, profesor, pedagog i drugi.

Umjetnička zanimanja: ova zanimanja uključuju poslove u umjetnosti i kulturi. Primjeri takvih zanimanja su glumac, pjevač, slikar i drugi.

Valja i napomenuti da su ove skupine zanimanja samo neki primjeri te da postoji mnogo drugih vrsta zanimanja.

Zanimanje je ključni element u zapošljavanju, jer se poslodavci obraćaju ljudima s određenim zanimanjem kako bi pronašli odgovarajućeg kandidata za radno mjesto.

Osposobljenost za rad je važan aspekt zanimanja, jer se poslodavci obično traže ljude koji imaju potrebne vještine i znanja za obavljanje određenog posla.

To je važan aspekt života svake osobe, odnosno skup poslova i radnih zadaća koji zahtijevaju određena znanja, sposobnosti i vještine.

Postoje različite skupine zanimanja, a osposobljenost za rad je ključni element u zapošljavanju.

 

Što je zvanje?

Kada govorimo o zvanju, mislimo na skup znanja, vještina i sposobnosti koje su potrebne za obavljanje određenog posla ili profesije. Zvanje se može smatrati vrstom stečene kvalifikacije koja se dobije obrazovanjem, radnim iskustvom i/ili obukom.

Jasno je kako je zvanje vrlo važan pojam kada govorimo o poslu ili karijeri.

Ono predstavlja skup znanja i vještina koje su potrebne za obavljanje određenog posla ili profesije.

 

A što bi bila profesija?

Profesija je skup poslova i radnih zadaća koji su svojim sadržajem i vrstom organizacijski i tehnološki toliko srodni i međusobno povezani da ih obavlja jedan izvršitelj koji posjeduje odgovarajuća znanja, sposobnosti i nužne vještine.

Profesija se može smatrati vrstom zvanja koja se stječe nakon završenog formalnog obrazovanja ili posebne obuke.

 

Zaključak

Iako se često koriste kao sinonimi, zvanje i zanimanje imaju različita značenja.

Zvanje se odnosi na formalno obrazovanje i akademsku titulu koja nam piše u diploma, a koju osoba stječe nakon završetka određenog studija ili obuke.

S druge strane, zanimanje se odnosi na posao koji osoba obavlja i koji ne mora biti povezan s njihovim formalnim obrazovanjem.

Možemo reći da najčešće zvanje cijeli život ostaje isto, a zanimanje je ono što se mijenja možda i iz dana u dan”, kaže za Jezikomat dr.sc. Marko Alerić, izv. prof.

Bitno je razumjeti razliku između ova dva pojma kako bi se jasno definirala osoba i njezine kvalifikacije. Na primjer, osoba može imati zvanje doktor medicine, ali raditi kao profesor na fakultetu.

U ovom slučaju, zvanje i zanimanje su različiti.